„ГСИ-БАЛКАНИ“ ЕООД има следните подразделения

  • Строително – монтажно управление (СМУ),  включващо в структурата си:
  • Машинно монтажен участък – за монтаж и ремонт на съдове , тръбопроводи и обвръзка на оборудване, специализирани ремонтни работи, изработка и монтаж на металоконструкции, изработка и монтаж на съдове и стандартно и нестандартно  оборудване за промишленоста
  • ЕЛ, КИП и А участък – монтаж и ремонт на електрически инсталации и ел.уредби, нов монтаж и ремонт на контролно измервателни прибори, сервизна поддръжка на КИП и А оборудване на промишлеността. Контрол на измервателни прибори.
  • Управление „Електрооборудване“ (УЕО), включващо в структурата си:
  • Сервизно техническо обслужване и ремонт на електрическите уредби и електрооборудването  
  • База за ремонт на електродвигатели и трансформатори.
  • „Орган за контрол от вид С“ за контрол на:  електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V, кабели за напрежение до 20kV, въртящи се електрически машини до 24 kV, електрически машини, силови трансформатори до 400 kV, електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V, защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност.