Към настоящия момент  “ГСИ- БАЛКАНИ“ ЕООД  работи на следните обекти:

  1. Сервизно техническо обслужване и ремонт на електрическите уредби и електрооборудването  на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД
  2.  Сервизно техническо обслужване и ремонт на КИП и А ооборудването  на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД
  3. Строително-монтажни и ремонтни работи по части ММ, ЕЛ и КИП и А на инсталациите на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“
  4. Метрологични услуги на оборудване на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД
  5. Профилактични ремонти на инсталации на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”АД  - 2019г.