Строително-монтажно управление (СМУ):

Изпълнява както цялостен монтаж, така и отделни видове монтажни работи като структурна единица към фирма „ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД. Основната дейност на СМУ са ремонт, изграждане на нови инсталации, реконструкция и/или модернизация на вече изградени инсталации на територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

Състои се от 2 участъка със следния обхват на дейността:

 • Участък № 1- Механо - монтажен:
  • Монтаж на оборудване в топлоцентрали, парни и водогрейни котли
  • Изработка, монтаж и ремонт на тръбопроводи за пара и гореща вода
  • Монтаж на газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ
  • Изработка, монтаж и ремонт на съдове работещи под налягане
  • Монтаж и демонтаж на машини и съоръжения в химическата и нефтохимическа промишленост
  • Изработка, монтаж и ремонт на тръбопроводи за нефтопродукти
  • Изработка, монтаж и ремонт на магистрални тръбопроводи за газ и нефтопродукти
  • Монтаж на повдигателни съоръжения
  • Изработка и монтаж на метални конструкции от профилна и листова стомана
  • Термообработка на заваръчни съединения
  • Тръбопроводи за водна пара и гореща вода
  • Изработка, монтаж и ремонт на стоманени преносни и разпределителни газопроводи, стоманени промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ
  • Изработка, монтаж и ремонт на топлообменно оборудване
 • Участък № 2- ЕЛ и КИП и А:
  • Монтаж на контролно -измерватени прибори и автоматизирани системи за управление на технологични процеси и ремонт на пневмо и електронна измервателна апаратура
  • Монтаж на всички видове системи за електрозахранване с ниско и високо на- прежение, както и монтаж на осветителни,заземителни,мълниезащити и пожароизвестителни инсталации.
  • Реконструкция на подстанции,монтаж на ел.табла и оборудване КиПиА
  • Монтаж на ел.обогрев на тръбопроводи и КиПиА оборудване
  • Проверка на манометри
  • Ремонт и изпитване КиП клапани.