Списъкът на изградените и ремонтирани от дружеството обекти е дълъг, като някои от  най- големите обекти са:

 • -Реконструкция на инсталация Каталитичен Реформинг-1;
 • -Реконструкция на инсталация Каталитичен Крекинг;
 • -Реконструкция на инсталация АД-5 и ВДМ-1;
 • -Строителство на инсталация Газова сяра;
 • -Строителство на „Депо за твърди отпадъци”;
 • -Строителство на „Резервоари за нефт 2 х 50 000 м3”;
 • -Строителство на инсталация „Сярно-кисело алкилиране”;
 • -Строителство на инсталация „Изомеризация на N- бутан“
 • -Строителство на инсталация РМДА;
 • -Строителство на „Автоматизирана автоналивна естакада”;
 • -Основни и ежегодни профилактични ремонти на инсталациите на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД;
 • -Реконструкция и модернизация на отделни технологични възли от инсталациите на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
 • Изработка на технологично оборудване за „Петротел“ Румъния и „ПРОЗЕРНАТ“ Франция
 • -Участие в строителството и пуска и наладката на инсталация Хидрокрекинг на гудрон
 • Сервизно обслужване на инсталациите на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
 • Изграждане на ЕЛ и КИП части на Компресорна станция на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД в     с. Полски сеновец
 • Изграждане на ЕЛ и КИП части на специализиран терминал за обработка и съхранение на сярна киселина в Пристанищен терминал „Бургас-Изток-2“
 • Изработка на технологично оборудване за химическата и нефтопреработваща промишленост- съдове, топлообменно оборудване, металоконструкции и др.
 • и др.