“ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД е основано през 2001г. . До средата на 2012-та година името на компанията е "Балкани-ЛК" ЕООД. 

           Фирмата  извършва строителна, монтажна, ремонтна и инженерингова дейност, услуги по сервизно обслужване и поддръжка на електрическо и КИП и А оборудване, производство на стандартно и нестандартно оборудване за промишлеността, резервни части за статично  и динамично оборудване.

„ГСИ-БАЛКАНИ“ ЕООД е член на Камарата на Строителите в България. Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя  като изпълнител на строежи I,  III, IV  и   V  група от   I  до V  категория включително.

 Дружеството e сертифицирано по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007, което е още  едно доказателство за поддържания от нас висок стандарт на извършваните  услуги.

От 2014г. във фирмата има самостоятелно акредитирано звено „Орган за контрол от вид С“ за контрол на:  електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V, кабели за напрежение до 20kV, въртящи се електрически машини до 24 kV, електрически машини, силови трансформатори до 400 kV, електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V, защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност.

Списъкът на изградените и ремонтирани от дружеството обекти е дълъг.

           Дългият и богат практически опит на нашите работници в областта на машинния и електро-монтаж, строителството,  изработката на оборудване и организаторските способности на  ръководителите на различни нива  са доказани в отличното изпълнение на различните обекти, по които сме работили.

За високия си професионализъм фирмата е носител на множество награди като:

  • Данъкоплатец на годината в категория Юридически лица за 2015г.
  • Сребърни награди на Камарата на Строителите в България за 2009 и 2010г.
  • Златна награда на Камарата на Строителите в България  за 2011г.
  • Годишна награда на Бургаската търговско промишлена палата за значителен принос към Бургаската икономика в направление Строителство и монтажни работи  2009г.
  • Класирана и на 436то място  в класацията на Българската Промишлена Палата в категория „Фирми класирани по стойността на нетните приходи от продажби“ за 2016г.
  •  Бизнес администрацията на дружеството е добре подготвена и готова да отговори на предизвикателствата и изискванията на новото време.