“ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД е основано през 2001 година, като 100% дъщерно дружество на АО „ГЛОБАЛСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ” – гр. Москва, Русия – една от най-големите и известни компании в промишленото строителство в Русия.

             Предметът на дейност на дружеството е извършване на строително – монтажни работи, изграждане на промишлени обекти, сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на промишлени инсталации, изработка на технологично оборудване за химическата и нефтопреработваща промишленост- съдове, топлообменно оборудване, металоконструкции и др.

              Задоволяване изисквания на възложителя е основна цел на “ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД. Постигаме я като комбинираме високата квалификация на специалистите, работещи при нас с използването на висококачествени материали и инструментариум. В състояние сме успешно да удовлетворим и най- комплексните желания на всеки наш клиент в съответствие с изискванията на международната практика.

“ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД е възприело и се придържа към принципите на работа на АО „ГЛОБАЛСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ”:

  • Отговорност към интересите на клиента;
  • Гаранция за качествено изпълнение;
  • Честност и откритост;
  • Безупречна бизнес история;
  • Професионализъм и компетентност;
  • Конфиденциалност;