„ГСИ – БАЛКАНИ“ ЕООД продава в бл. № 243, ж.к. Меден рудник следните свои недвижими имоти, а имено:

  • 10 (десет) броя парко места, намиращи се на ниво -1 в сградата. Парко местата са с площ от по 30.39 кв.м. Вход/изходът с автомобил е от към ул. Георги Попаянов (виж картата), като собствениците имат достъп до паркоместата и през сградата. Цената на всяко едно парко място е 4 000 (четири хиляди) евро.

Продават се парко места с № 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 14 (виж приложената схема).

  • Магазин М1, намиращ се на партерния етаж в сградата, с лице на ул. Георги Попаянов и е с площ от 142.91 кв.м. Магазинът разполага с тоалетна и склад и търговско помещение. Продажната му цена е 540 (петстотин и четиридесет) евро за кв.м.
  • Магазин М2, намиращ се на партерния етаж в сградата, с лице на ул. Георги Попаянов и е с площ от 54.38 кв.м. Магазинът разполага с тоалетна и склад и търговско помещение. Продажната му цена е 540 (петстотин и четиридесет) евро за кв.м.
  • Магазин М4, намиращ се на партерния етаж в сградата, с лице на ул. Георги Попаянов и е с площ от 92.08 кв.м. Магазинът разполага с тоалетна и склад и търговско помещение. Продажната му цена е 540 (петстотин и четиридесет) евро за кв.м.
№ 257, ж.к. Меден рудник