„ГСИ – БАЛКАНИ“ ЕООД продава в бл. № 257, ж.к. Меден рудник следните свои недвижими имоти, а имено:

  • 7 (седем) броя парко места, намиращи се на ниво -1 в сградата. Парко местата са с площ от по 33.98 кв.м. Вход/изходът с автомобил е от към ул. Георги Попаянов (виж картата), като собствениците имат достъп до паркоместата и през сградата. Цената на всяко едно парко място е 4 000 (четири хиляди) евро.

Продават се парко места с № 4, 5, 7, 9, 10, 11 и 16 (виж приложената схема).

  • Магазин М1, намиращ се на партерния етаж в сградата, с лице на ул. Георги Попаянов и е с площ от 172.53 кв.м. Магазинът разполага с тоалетна и склад и търговско помещение. Продажната му цена е 540 (петстотин и четиридесет) евро за кв.м.
  • Магазин М2, намиращ се на партерния етаж в сградата, с лице на ул. Георги Попаянов и е с площ от 85.81 кв.м. Магазинът разполага с тоалетна и склад и търговско помещение. Продажната му цена е 540 (петстотин и четиридесет) евро за кв.м.
  • Магазин М3, намиращ се на партерния етаж в сградата, с лице на ул. Георги Попаянов и е с площ от 95.29 кв.м. Магазинът разполага с тоалетна и склад и търговско помещение. Продажната му цена е 540 (петстотин и четиридесет) евро за кв.м.
№ 257, ж.к. Меден рудник