• направа и монтаж на стоманени конструкции
 • монтаж на технологични инсталации
 • монтаж на тръбопроводи за технологични, газо и нефтопродукти и водопроводи
 • почистване на топлообменно и колонно оборудване с водна струя под високо налягане от 100 до  1000 bar.
 • врязвания в тръбопроводи под продукт
 • Монтаж на енергетично оборудване в електрически централи, топлоцентрали, парни и водогрейни котли
 • Монтаж на тръбопроводи за пара и гореща вода
 • Монтаж на  газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ
 • Монтаж  и демонтаж на съдове работещи под налягане
 • Монтаж и демонтаж на машини и съоръжения в химическата и нефтохимическа промишленост
 • Монтаж на тръбопроводи за нефтопродукти
 • Монтаж на магистрални тръбопроводи за газ и нефтопродукти
 • Монтаж на повдигателни съоръжения
 • Изработка и монтаж на метални конструкции от профилна и листова стомана
 • Термообработка на заваръчни съединения