• Монтаж на всички видове системи за електрозахранване с ниско и високо напрежение, както и монтаж на осветителни, заземителни, мълниезащити и пожароизвестителни инсталации.
  • Монтаж на контролно-измерватени прибори и автоматизирани системи за управление на технологични процеси и ремонт на пневмо и електронна измервателна апаратура