Списъкът на изградените и отремонтирани от дружеството обекти е голям:

 • Реконструкция на инсталация Каталитичен Реформинг-1;
 • Реконструкция на инсталация Каталитичен Крекинг;
 • Реконструкция на инсталация АД-5 и ВДМ-1;
 • Ремонт на сграда “Протокол и международни връзки”;
 • Строителство на инсталация Газова сяра;
 • Строителство на „Депо за твърди отпадъци”;
 • Строителство на „Резервоари за нефт 2 х 50 000 м3”;
 • Строителство на инсталация „Сярно-кисело алкилиране”;
 • Строителство на инсталация ХО-5;
 • Строителство на „Автоматизирана автоналивна естакада”;
 •  Програма за техническо превъоръжаване на „ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД;
 и др.