"ГСИ-Балкани" ЕООД е сертифицирана в широк спектър от дейности, включително за изгражадне и поддръжка на съоръжения с повишена опасност.