"ГСИ-Балкани" ЕООД – ние Ви предлагаме нещо повече от работа.

"ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД е компания, специализирана в извършване на строително – монтажни работи, изграждане на промишлени обекти, жилищни сгради, хотели и други комплексни строителства и ремонтната дейност на съоръженията в “ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД. Продуктите и улугите ни са насочени към изграждане и поддръжка на съоръжения в нефтопреработвателната промишленост, промишлено и гражданско строителство.

Със своите знания и иновативни идеи нашите служители активно помагат за изграждане на едно ново бъдеще, основано на общи ценности. Организационната структура на "ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД осигурява отлични предпоставки за постигането на тези цели.

"ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД е сред лидерите в своята област. Важен за нас е фактът, че не само клиентите ни, но и нашите служители имат полза от успехите и бизнес потенциала на компанията, която им предлага разнообразни и предизвикателни проекти, примамливо възнаграждение, включващо допълнителни придобивки, както и широки възможности за професионално и лично развитие.

Като модерен работодател наша основна грижа е да осигурим служителите ни да могат да постигнат баланс между развитието на кариерата си и планирането на личния си живот.

Да бъдете част от екипа на "ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД е отлично начало за вашата успешна реализация в бъдеще!

"ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД – ние Ви предлагаме нещо повече от работа.

"ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД е компания, специализирана в извършване на строително – монтажни работи, изграждане на промишлени обекти, жилищни сгради, хотели и други комплексни строителства и ремонтната дейност на съоръженията в “ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД. Продуктите и улугите ни са насочени към изграждане и поддръжка на съоръжения в нефтопреработвателната промишленост, промишлено и гражданско строителство.
Със своите знания и иновативни идеи нашите служители активно помагат за изграждане на едно ново бъдеще, основано на общи ценности. Организационната структура на "ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД осигурява отлични предпоставки за постигането на тези цели.
"ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД е сред лидерите в своята област. Важен за нас е фактът, че не само клиентите ни, но и нашите служители имат полза от успехите и бизнес потенциала на компанията, която им предлага разнообразни и предизвикателни проекти, примамливо възнаграждение, включващо допълнителни придобивки, както и широки възможности за професионално и лично развитие.
Като модерен работодател наша основна грижа е да осигурим служителите ни да могат да постигнат баланс между развитието на кариерата си и планирането на личния си живот.
Да бъдете част от екипа на "ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД е отлично начало за вашата успешна реализация в бъдеще!